מאמרים

קבוצת טריניטי משלבת מומחים בתחומי החקיקה, השכר והמס, יחד עם תוכנה המאפשרת ניתוח ממוחשב עבור 100% מתלושי השכר, ברמת הסעיף. מומחי טריניטי משלבים ידע וניסיון רב שנים בתחום הכספים - בדגש על מיסוי, מערכות מידע ופיתוח טכנולוגי. ניסיונה של קבוצת טריניטי כולל פרויקטים רבים ומורכבים בתחומי הבקרה הממוחשבת לחברות ומוסדות ממשלתיים.

 


 

בקרת שכר

הסיבות לביצוע בקרת שכר ממוחשבת

ניתוח שכר ממוחשב הסוקר את כל תלושי העובדים מאפשר לאתר שגיאות ברמת הסמל/רכיב. אמנם תלושי השכר מופקים בתוכנות שכר על ידי אנשי מקצוע אולם, עדיין, חלק רב מן העבודה כולל גורם אנוש לצד מעקב מתמיד אחר שינויים בחקיקה. בפועל, נמצא כי אף תוכנות שכר קיימות אינן חפות מטעויות.

 • קיימת סבירות לטעויות בתשלומים לעובדים.
 • קיימת סבירות לטעויות בניכויים לרשויות המס.
 • ייתכן ותוכנת השכר של החברה אינה חפה מטעויות.
 • השכר מהווה סעיף הוצאה נכבד, בעוד שמוקצים לו משאבי בקרה פחותים.

 

כל המידע נמצא בחברתך

במערכת השכר של המעסיק מסוכם כל המידע הדרוש לביצוע ניתוח שכר ממוחשב מקיף ומלא. מומחי קבוצת טריניטי מנתחים את המידע ומפיקים דוח ממצאים ברור ומפורט, עד לרמת הסמל אצל כל עובד. מערכת בקרת השכר בקבוצת טריניטי ייחודית ביכולתה לאפשר מעבר על 100% מרכיבי השכר המרכיבים את תלושי העובדים. מומחי הקבוצה לא מסתפקים בבדיקה מדגמית בלבדיתרה מכך, הניתוח המומחשב מהווה בקרה מלאה, מהירה ועלותה נמוכה מן הבקרה הידנית והמדגמית.

בקרת שכר מהותית בשל עלות השכר והגברת האכיפה בנושא דיני עבודהיישום בקרת שכר ממוחשבת, הסוקרת את כל הוצאות השכר וזכויות העובדים הנלוות להן, בודקת היכן קיימת חשיפה לתביעות וקנסות מצד הרשויות. בסיום החישובים מומחי החברה מספקים למחלקת חשבות השכר דו"ח ממצאים מפורט המאפשר לבחון דרכים לחסכון בהוצאות השכר ואיתור שגיאות מבעוד מועד.

צוות מומחים מקצועי ובעל ניסיון רב - הכולל רואי חשבון, חשבי שכר, עורכי דין ומומחי מס מן הרשויות עצמן - נעזר במערכת ממוחשבת ייחודית המאפשרת מעבר על 100% מנתוני השכר בחברה. הבקרה המומחשבת משקפת לארגון את עמידתו בחוקי דיני העבודה, מאתרת פערים ומאפשרת תיקון חריגות מדוייק ומהיר - כל זאת בכדי להקטין חשיפה לתביעות מצד עובדים או הרשויות ומקביל גם עבור חסכון כספים משמעותי.

 

בקרת שכר חשובה בשל היקף הוצאות השכר לחברה - כמחצית מכלל ההוצאות

גוף עסקי מעוניין לצמצם בהוצאותיו עד כמה שניתן. עסקים מנהלים משא ומתן והשוואות בנושאי רכש ושירותים שונים ממגוון ספקים. אולם, בנושא שכר העובדים, בעלי עסק ומנהלים בכירים סומכים כי מלאכת חישוב השכר - הנעשית על ידי אנשי מקצוע בתוכנות שכר שונות - נעשית כראוי. למעשה, אנשי מקצוע במחלקות הכספים אכן עורכים בקרות פנימיות אך ללא מערך טכנולוגי מתאים הרי שהבדיקות הן מדגמיות בלבד. נוסף על כך, במידה ומערכות השכר עצמן שוגות בחישוב - יהיה קשה אף יותר להבחין בכך. 

בשנים האחרונות נושא ניתוח השכר הממוחשב עולה למודעות בקרב חברות רבות המאמצות את התהליך. ארגונים אשר ביצעו בקרה ממוחשבת על 100% מנתוני השכר - בכדי לבחון נתונים לקראת ביקורת מצד רשות כלשהי או בשל תביעה - ממשיכים לקיים ביקורת שכר תקופתית. בקרת שכר מקצועית על ידי מומחים פיננסים בעלי ניסיון רב שנים, הנתמכים במערך טכנולוגי מתקדם, משקפת תמונה מלאה לאחד מסעפי ההוצאה העיקריים של הארגון, שכר העובדים. בקרת שכר מקצועית מספקת נתונים מדוייקים ביחס לכל אחד מן העובדים עד לרמת רכיבי השכר.


גם מערכות שכר מקצועיות שוגות וההשלכה היא משולשת: 
ראשית - חברות, ובוודאי ארגונים גדולים, יכולים להגיע לחסכון כספי משמעותי בעזרת בקרה מקצועית.
שנית - עצם יישום ניתוח שכר ממוחשב מונע עימותים עתידיים מול הרשויות וביקורותיהן השונות.
בנוסף - ניתוח 100% מנתוני השכר מונע תביעות עובדים עתידיות - בנושאי שכר והפרשות. 

ניתוח שכר ממוחשב סוקר באופן מלא את מערכת השכר של החברה. הבקרה מבוצעת על כל רכיבי השכר המוגדרים בתוכנת השכר, וכן על כל תלושי השכר של כל אחד מן העובדים. מטרת הבקרה לאתר סמלים המחושבים במערכת באופן לא מיטבי, ואף שגוי, ביחס לחקיקה העדכנית. בפועל, נמצא כי בקרת שכר תורמת לשיפור חישוב השכר ומובילה לחסכון משמעותי. נושא בקרת השכר מהותי לכל חברה בעלת עשרות עובדים, ובמיוחד לארגונים גדולים המונים מאות עובדים ואף למעלה מכך.

 

שירותי החישוב והחיסכון

ככל שהארגון גדול כך נושא השכר הופך למורכב. הדבר טבעי לאור ריבוי עובדים, רכיבי השכר והתלות בהסכמי העסקה שונים ומסועפים. נוסף על המורכבות בחברה עצמה הרי שריבוי שינויים בחקיקה, פסיקה עניפה, הוראות מקצועיות, וכיוצא באלו מצד הרשויות, הופכת את ערך הבקרה על תשלומי השכר, והעלויות הנלוות לשכר, לבעל חשיבות עליונה - צורך הכרחי לקיום בדיקה מקיפה ומדויקת על 100% מנתוני השכר. ביצוע בקרה מקצועית על תשלומי השכר מסייעת לשיפור ניהול התשלומים והניכויים השוטפים, וכמובן מובילה לחיסכון משמעותי לארגון. ניסיון החברה מעיד כי בכל חברה נמצאים ליקויים ובקרה מובילה באופן ישיר לחיסכון תקציבי משמעותי לחברה.

ניתוח השכר הממוחשב מנטר עבור מומחי החברה את הגדרות כל רכיבי השכר הקיימים בארגון. היכולת הטכנולוגית מעצימה את ניסיונו של המומחה ומאפשרת לבקר גם היקף סמלים רחב, ואף לאתר סתירות שנעשו בשימוש אותו הסמל בשנים שונות. צוות המומחים, המעודכן בשינויי החקיקה וההוראות העדכניות מצד הרשויות, בוחן את מכלול הנתונים וממליץ לארגון על הדרכים לייעול העלויות בנושאי שכר. תהליך הבקרה בקבוצת טריניטי הוא שלם - כאשר הליך החישובים כולל את ליווי הארגון עד ליישום המסקנות. 

טריניטי בקרות שכר משלבת הון אנושי מנוסה - מומחים בתחומי החקיקה, השכר והמס, לצד תוכנה המאפשרת חישובים על 100% מתלושי השכר, ברמת הסמל. בקבוצת טריניטי פועלים צוותי מומחים בעלי ניסיון רב בביקורת מערכות שכר לצד מפתחי כלים טכנולוגיים המאפשרים לבצע סקירה ממוחשבת במערכות שכר ופיננסים - זאת במטרה לאתר היכן ניתן לייעל הוצאה מהותית בכל ארגון, השכר. המערכות הטכנולוגיות אשר פותחו על ידי קבוצת טריניטי הם מן המהירות והחסכוניות ביותר מבין הקיימות בעולם. טכנולוגיה זו אינה שמורה אך ורק לגופים גדולים, שירות בקרת השכר בקבוצת טריניטי מיושם באופן יומיומי גם בחברות בעלות עשרות עובדים, ואף עבור יחידים בעלי פרופיל התואם את בקרת השכר.

 

פרופיל תחומי שירות ניתוח השכר הממוחשב

 • ביצוע ניתוח ממוכן על ניכויי מיסים מהשכר.
 • ביצוע ניתוח ממוכן על תשלומים לכיסוי ביטוחים פנסיוניים לחברות הביטוח.
 • ביצוע ניתוח ממוכן על תשלומי מעסיק בהתאם לחוק ולהסדרים קיבוציים או פרטניים.
 • ביצוע ניתוח ממוכן על שווי רכב - חלוקה בין נסיעות פרטיות ועסקיות לשם חיסכון במיסוי רכבי חברה.

 

תהליך העבודה הייחודי לטריניטי

 • ממשק לתוכנת השכר - זיהוי תכנת המקור ומיפוי אופן העבודה בה.
 • יצוא נתונים - הפקת קבצי נתונים מתוכנת השכר.
 • יבוא נתונים - יבוא קבצי הנתונים למערכת טריניטי.
 • ניתוח נתוני השכר
  • השוואת ברוטו - שחזור נתוני שכר הברוטו של העובדים לבדיקת שלמות נתונים.
  • השוואת מיסים - חישוב מקביל למס הכנסה, מס שכר, ביטוח לאומי ואיתור חישובים שגויים.
  • הגדרת רכיבי שכר - ייעול עריכת רכיבי שכר, על פי חוות דעת מקצועיות, עבור חיסכון.
 • הפקת דו"ח ממצאים - הצגת ממצאי החישוב, אפשרויות היישום והחיסכון, בחתכים שונים.
 • תמורה - התמורה מבוססת הצלחה, מן החיסכון.

 

טריניטי בקרות שכר נוסדה בשנת 2001 כמרכז מומחים בתחום השכר וכבית תוכנה.

הקבוצה כוללת מומחים בשדות המיסוי, ראיית חשבון, חשבות השכר, משפטים ומדעי המחשב. מומחי טריניטי פיתחו עשרות פרוייקטים של תוכנה מורכבת לחברות, ארגונים, מוסדות והינה ספקית מורשית של משרד הביטחון. החברה בעלת תו תקן ISO-9001. משימת הקבוצה להמשיך ולספק שירות אמין ומקצועי במונחי איכות האספקה במועד ובקרה תקציבית. הקבוצה מציעה מספר שירותי חישובים למערכות פיננסיות. טריניטי בקרות שכר עובדת עם מגוון הרשויות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

בין לקוחותינו מצויים מן הגופים והמוסדות הגדולים בעולם, לרבות הרשויות הלאומיות, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, ממשלות מקומיות וארגונים ללא כוונת רווח.

לפרטים נוספים: 
יוסי הראל    דוא"ל. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    משרד. 072-2211114 (שלוחה 3). 

 

צור קשר

     

טריניטי בקרות שכר.

כתובת. הכיסופים 801, ירושלים.

 

משרד. 072-2211114

דוא"ל. moked@tcs.co.il

 

      
 

© כל הזכויות שמורות לטריניטי בקרות שכר 2018.