מאמרים

קבוצת טריניטי משלבת מומחים בתחומי החקיקה, השכר והמס, יחד עם תוכנה המאפשרת בקרה של 100% מתלושי השכר, ברמת הסעיף. מומחי טריניטי משלבים ידע וניסיון רב שנים בתחום הכספים - בדגש על מיסוי, מערכות מידע ופיתוח טכנולוגי. ניסיונה של קבוצת טריניטי כולל פרויקטים רבים ומורכבים בתחומי הבקרה הממוחשבת לחברות ומוסדות ממשלתיים.

 


 

בקרת שכר

הסיבות לביצוע בקרת שכר ממוחשבת

בקרת שכר ממוחשבת הסוקרת את כל תלושי העובדים מאפשרת לאתר שגיאות ברמת הסמל/רכיב. אמנם תלושי השכר מופקים בתוכנות שכר על ידי אנשי מקצוע אולם, עדיין, חלק רב מן העבודה כולל גורם אנוש לצד מעקב מתמיד אחר שינויים בחקיקה. בפועל, נמצא כי אף תוכנות שכר קיימות אינן חפות מטעויות.

 • קיימת סבירות לטעויות בתשלומים עודפים לעובדים.
 • קיימת סבירות לטעויות בניכויים עודפים לרשויות המס.
 • ייתכן ותוכנת השכר של החברה אינה חפה מטעויות.
 • השכר מהווה סעיף הוצאה נכבד, בעוד שמוקצים לו משאבי בקרה פחותים.

 

כל המידע נמצא בחברתך

במערכת השכר מסוכם כל המידע הדרוש לביצוע בקרת שכר מקיפה ומלאה. מומחי קבוצת טריניטי מנתחים את המידע ומפיקים דוח ממצאים ברור ומפורט, עד לרמת הסמל של כל עובד. מערכת בקרת השכר בקבוצת טריניטי ייחודית ביכולתה לאפשר מעבר על 100% מסמלי השכר המרכיבים את תלושי העובדים. מומחי הקבוצה לא מסתפקים בבדיקה מדגמית בלבדיתרה מכך, הבקרה המומחשבת הינה בקרה מלאה, מהירה ועלותה נמוכה מן הבקרה הידנית והמדגמית.

בקרת שכר מהותית בשל עלות השכר והגברת האכיפה בנושא דיני עבודהיישום בקרת שכר ממוחשבת, הסוקרת את כל הוצאות השכר וזכויות העובדים הנלוות להן, בודקת היכן קיימת חשיפה לתביעות וקנסות מצד הרשויות. בסיום תהליך הבקרה מומחי החברה מספקים דו"ח ממצאים המפרט תיקונים נדרשים.

צוות מומחים מקצועי ובעל ניסיון רב - הכולל רואי חשבון, עורכי דין ומומחי מס מן הרשויות עצמן - נעזר במערכת בקרה ייחודית המאפשרת מעבר על 100% מנתוני השכר בחברה. הבקרה המומחשבת מאמתת עד כמה החברה עומדת בחוקי דיני העבודה, מאתרת פערים ומאפשרת תיקון חריגות מדוייק ומהיר - כל זאת בכדי להקטין חשיפה לתביעות מצד העובדים, או הרשויות.

 

בקרת שכר חשובה בשל היקף הוצאות השכר לחברה - כמחצית מכלל ההוצאות

גוף עסקי מעוניין לצמצם בהוצאותיו עד כמה שניתן. עסקים מנהלים משא ומתן והשוואות בנושאי רכש ושירותים שונים ממגוון ספקים. אולם, בנושא שכר העובדים, בעלי עסק ומנהלים בכירים סומכים כי מלאכת חישוב השכר - הנעשית על ידי אנשי מקצוע בתוכנות שכר שונות - נעשית כראוי. למעשה, אנשי מקצוע במחלקות הכספים אכן עורכים בקרות פנימיות אך ללא מערך טכנולוגי מתאים הרי שהבדיקות הן מדגמיות בלבד. נוסף על כך, במידה ותוכנות השכר עצמן שוגות בחישוב - יהיה קשה אף יותר להבחין בכך. 

בשנים האחרונות נושא בקרת השכר עולה למודעות בקרב חברות רבות המאמצות את התהליך. ארגונים אשר ביצעו בקרה כדי לבחון נתונים לקראת ביקורת מצד רשות כלשהי, או בשל תביעה, ממשיכים לקיים ביקורת שכר תקופתית. בקרת שכר מקצועית על ידי מומחים פיננסים, בעלי ניסיון רב שנים, הנתמכים במערך טכנולוגי מתקדם - משקפת תמונה מלאה לאחד מסעפי ההוצאה העיקריים של הארגון, שכר העובדים. בקרת שכר מקצועית מספקת נתונים מדוייקים ביחס לכל אחד מן העובדים עד לרמת רכיבי השכר.


גם מערכות שכר מקצועיות שוגות וההשלכה היא משולשת: 
ראשית - חברות, ובוודאי ארגונים גדולים, יכולים להגיע לחסכון כספי משמעותי בעזרת בקרה מקצועית.
שנית - עצם יישום בקרות שכר בחברה מונע עימותים עתידיים מול הרשויות וביקורותיהן השונות.
בנוסף - בקרת שכר מונעת תביעות עובדים עתידיות - בשל טעויות בנושאי שכר והפרשות. 

בקרת שכר מקצועית סוקרת באופן מלא את מערכת השכר של החברה. הבקרה מבוצעת על כל רכיבי השכר המוגדרים בתוכנת השכר, וכן על כל תלושי השכר של כל אחד מן העובדים. מטרת הבקרה לאתר סמלים המחושבים באופן לא מיטבי, ואף שגוי, ביחס לחקיקה העדכנית. בפועל, נמצא כי בקרת שכר תורמת לשיפור חישוב השכר ובעיקר - מובילה לצמצום הוצאות המס לרשויות. נושא בקרת השכר מהותי לכל חברה בעלת עשרות עובדים, ובמיוחד לארגונים גדולים המונים מאות עובדים ולמעלה מכך.

 

שירות הבקרה והחיסכון

ככל שהארגון גדול כך נושא השכר הופך למורכב. הדבר טבעי לאור ריבוי עובדים, רכיבי השכר והתלות בהסכמי העסקה שונים ומסועפים. נוסף על המורכבות בחברה עצמה הרי שריבוי שינויים בחקיקה, פסיקה עניפה, הוראות מקצועיות, וכיוצא באלו מצד הרשויות, הופכת את ערך הבקרה על תשלומי השכר, והעלויות הנלוות לשכר, לבעל חשיבות עליונה - צורך הכרחי לקיום בדיקה מקיפה ומדויקת. ביצוע בקרה מקצועית על תשלומי השכר מסייעת לשיפור ניהול התשלומים והניכויים השוטפים, וכמובן מובילה לחיסכון משמעותי למעסיק. ניסיון החברה מעיד כי בכל חברה נמצאים ליקויים ובקרה מובילה באופן ישיר לחיסכון תקציבי משמעותי לחברה ללא סיכונים ‏מיותרים.

בקרת השכר הממוחשבת מנטרת עבור מומחי החברה את הגדרות כל סמלי השכר המרכיבים את התלוש. היכולת הטכנולוגית בשילוב ניסיונו של המומחה מאפשרת לבקר גם היקף סמלים רחב ולאתר אף סתירות שנעשו בשימוש אותו הסמל בשנים שונות. צוות המומחים המעודכן בשינויי החקיקה וההוראות העדכניות מצד הרשויות בוחן את מכלול הנתונים וממליץ לארגון על הדרכים לפחתת עלויות בנושאי שכר ומאתר סמלים שבגינם נוכו תשלומי יתר לרשויות. תהליך הבקרה בקבוצת טריניטי הוא שלם - תהליך בקרת השכר מלווה עד להשבת הכספים בפועל, מן הרשויות. 

טריניטי בקרות שכר משלבת הון אנושי מנוסה - מומחים בתחומי החקיקה, השכר והמס, לצד תוכנה המאפשרת בקרה של 100% מתלושי השכר, ברמת הסמל. בקבוצת טריניטי פועלים צוותי מומחים בעלי ניסיון רב בביקורת מערכות שכר לצד מפתחי כלים טכנולוגיים המאפשרים לבצע סקירה ממוחשבת במערכות שכר ופיננסים - זאת במטרה לאתר גביית יתר של מס והפרשות, והשבתם מן הרשויות. המערכות הטכנולוגיות אשר פותחו על ידי קבוצת טריניטי הם מן המהירות והחסכוניות ביותר מבין הקיימות בעולם. טכנולוגיה זו אינה שמורה אך ורק לגופים גדולים, שירות בקרת השכר בקבוצת טריניטי מיושם באופן יומיומי גם בחברות בעלות עשרות עובדים, ואף עבור יחידים בעלי פרופיל התואם את בקרת השכר.

 

פרופיל תחומי שירות בקרת השכר

 • ביצוע בקרה ממוכנת על ניכויי מיסים מהשכר.
 • ביצוע בקרה ממוכנת על תשלומים לכיסוי ביטוחים פנסיוניים לחברות הביטוח.
 • ביצוע בקרה ממוכנת על תשלומי מעסיק בהתאם לחוק ולהסדרים קיבוציים או פרטניים.
 • ביצוע בקרה ממוכנת על שווי רכב - חלוקה בין נסיעות פרטיות ועסקיות לשם חיסכון במיסוי רכבי חברה.

 

תהליך העבודה הייחודי לטריניטי

 • ממשק לתוכנת השכר - זיהוי תכנת המקור ומיפוי אופן העבודה בה.
 • יצוא נתונים - הפקת קבצי נתונים מתוכנת השכר.
 • יבוא נתונים - יבוא קבצי הנתונים לתוכנת בקרת השכר של טריניטי.
 • ניתוח נתוני השכר
  • השוואת ברוטו - שחזור נתוני שכר הברוטו של העובדים לבדיקת שלמות נתונים.
  • השוואת מיסים - חישוב מקביל למס הכנסה, מס שכר, ביטוח לאומי ואיתור ניכויים שגויים.
  • הגדרת רכיבי שכר מחדש - הגדרה מחדש לרכיבי שכר, על פי חוות דעת מקצועיות, עבור חיסכון במס.
 • הפקת דו"ח ממצאים - הצגת ממצאי החישוב, בחתכים שונים, לסכומי המס שניתן לחסוך.
 • ביצוע החזר - הכנת מסמכים רלוונטיים בהתאם לממצאים - וביצוע החזר.
 • תמורה - התמורה לחברה מבוססת הצלחה בחיסכון ובהחזר המס בהתאם לשיעור שנקבע בהסכם.

 

טריניטי בקרות שכר נוסדה בשנת 2001 כמרכז מומחים בנושא מס וכבית תוכנה.

הקבוצה כוללת מומחים בשדות המיסוי, ראיית חשבון, משפטים ומדעי המחשב. מומחי טריניטי פיתחו עשרות פרוייקטים של תוכנה מורכבת לחברות, ארגונים, מוסדות והינה ספקית מורשית של משרד הביטחון. החברה בעלת תו תקן ISO-9001. משימת הקבוצה להמשיך ולספק שירות אמין ומקצועי במונחי איכות האספקה במועד ובקרה תקציבית. הקבוצה מציעה מספר שירותי ביקורת למערכות פיננסיות ומגישה תביעות החזר לרשויות השונות עבור תשלומים שוטפים. טריניטי בקרות שכר עובדת עם מגוון הרשויות, מס הכנסה, ביטוח לאומי, חברות ביטוח וקרנות פנסיה.

בין לקוחותינו מצויים מן הגופים והמוסדות הגדולים בעולם, לרבות הרשויות הלאומיות, חברות ציבוריות, חברות פרטיות, ממשלות מקומיות וארגונים ללא כוונת רווח.

לפרטים נוספים: 
יוסי הראל    דוא"ל. This email address is being protected from spambots. You need JavaScript enabled to view it.    משרד. 072-2211114 (שלוחה 3). 

 

צור קשר

     

טריניטי בקרות שכר.

כתובת. המלאכה 7, לוד.

 

משרד. 072-2211114

דוא"ל. moked@tcs.co.il

 

      
 

© כל הזכויות שמורות לטריניטי בקרות שכר 2017.